"in de stilte van ons hart spreekt hij over zijn liefde"

Een zoektocht naar God, jezelf en je plek op deze wereld is wat ik maar al te goed ken in mijn eigen leven.
 Door open en eerlijk te zijn over onze eigen zoektocht heb ik ontdekt dat ik niet de enige ben die stoei met thema’s. Door de juiste inzichten en manier van denken mag en kan je leven en worden wie je echt bent.
Jacqueline Riedijk - Colour Your Heart – Erkende senior TotalBalance® coach

Wil je alvast aan de slag gaan? Download dan de bijgevoegde balanstest en kijk het bijgevoegde introductie filmpje van Carianne Ros.

Totalbalance:
een leven in vrijheid